Şart ve Koşullar

Tech Days - ŞART VE KOŞULLAR

 1. Tanımlar

Aşağıdaki terimler, aşağıdaki gibi bir büyük harfle kullanıldığında, aşağıdaki anlamlara sahip olacak ve tekil formdaki terimler çoğulunu ve çoğul formdaki terimler de tekilini kapsayacaktır:

Biesse”: Şirket merkezi Via della Meccanica, 16, 61122, Pesaro (PU), İtalya'da bulunan ve Platform aracılığıyla Hizmetleri Kullanıcıların kullanımına sunan Biesse S.p.A;

Kimlik Bilgileri”: Platform'a kaydolmak için sağlanacak özgün kullanıcı adı ve şifre çifti;

GDPR”: Kişisel verilerin korunması hakkında 2016/679 sayılı (AB) Yönetmelik;

Gizlilik Politikası”: GDPR Madde 13 uyarınca Biesse'nin Veri Kontrolörü sıfatıyla sağlaması gereken bilgiler;

Platform”: Kullanıcıların ve Ziyaretçilerin Hizmetleri kullanmasına izin veren ancak içerik yükleme imkanı sağlamayan Tech Days web sitesi;

Hizmetler”: işbu sözleşme kapsamında bulunan ve aşağıdaki Madde 2.2'de açıklanan Platform aracılığıyla kullanılabilen hizmetler;

Tanıtma Filmi”: Web seminerini tanıtan ve ayrıca Ziyaretçilerin de görebildiği kısa video;

Kullanıcı”: uygun kayıt formunu doldurarak Platforma çevrimiçi kayıt yapmış olan bir kişi;

Ziyaretçi”: kaydolmamış ve yalnızca Tanıtma Filmini izleyebilen bir kişi;

 1. Kapsam ve Hizmetler

2.1 Bu doküman, Platformun kullanılmasına ilişkin şart ve koşulları ve Hizmetlerin Ziyaretçiler ve Kullanıcılar tarafından kullanılmasına yönelik çeşitli prosedürleri içerir.

2.2 Kullanıcılar aşağıdaki Hizmetleri kullanabilir:

 1. i) kayıtlı Web seminerlerini Platform aracılığıyla izleme (ahşap, geliştirilmiş gereçler, cam veya taş endüstrisine ilişkin olarak Biesse tarafından veya Biesse adına oluşturulmuş, kayıtlı bilgiler ve/veya eğitim oturumları);
 2. ii) aşağıdakiler gibi, hem fiziksel hem de dijital etkinliklere kayıt:
 3. Ahşap, geliştirilmiş gereçler, cam ve taşın işlenmesi, test makineleri, yazılım ve üretim şirketlerine yönelik dijital hizmetler için piyasada başlatılan son çözümler ve son teknolojik eğilimler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve ilgilerine uygun teknik gösterimlere katılmak üzere Pesaro'daki Biesse genel merkezindeki Ahşap ve Geliştirilmiş Gereçler ve Cam ve Taş Sergi Salonlarına (Showroom) yapılan ziyaret;
 4. Endüstri uzmanlarının yeni ürünler ve süreçler ile teknolojik yenilik hakkında konuşma yaptığı canlı Teknoloji Şovlarına (Tech Show) katılım;
 5. Gerçek zamanlı olarak uzmanlarla iletişim kurmanın ve onlara sorular sormanın mümkün olduğu, en son endüstri gelişmeleri konusundaki (daha sonra talep üzerine kayıtlı kullanıcılar tarafından Platform üzerinde de gözden geçirilebilir olan) Web seminerlerine, müzakerelere ve canlı gösterimlere katılım.

2.3 Ziyaretçiler yalnızca Tanıtım Filmlerini izleyebilir.

3 Tech Days'ya Kayıt

3.1 Yukarıdaki Madde 2.2'de atıfta bulunulan Hizmetleri kullanabilmek için, Gizlilik Politikasını okuduktan sonra, Kimlik Bilgilerini tanımlayarak ve bu şart ve koşulları açıkça kabul ederek talep edilen ve "zorunlu" olarak belirtilen verileri girmek gereklidir.

3.2 Kullanıcı, bu Kimlik Bilgilerini güvenli ve güvenilir bir yerde tutmayı ve bunları üçüncü taraflarla paylaşmamayı taahhüt eder.

3.3 Kullanıcı, tüm sorumluluğu üstlenerek, kayıt sırasında sağlanan tüm kişisel verilerin gerçekliğini ve doğruluğunu garanti eder ve bunları gereken şekilde güncel tutmayı taahhüt eder.

3.4 Sergi Salonlarını ziyaret etmek için, Kullanıcı ilgilerine dayalı olarak kişiselleştirilmiş bir hizmet sunabilmemiz için ek kişisel verilerin sağlanması gereklidir.

3.5 Kayıt yapmak için, bir yetişkin olmanız gerekir.

4 Kimlik Bilgilerinin Kullanıcılar Tarafından Kullanılması

4.1 Kaydolduktan sonra, Kullanıcıların Platform'daki uygun kutucuğa yukarıdaki Kimlik Bilgilerini girerek kimliklerini doğrulamaları gerekir.

4.2 Kimlik bilgileri kişiseldir ve devredilemez. Bu bilgilerin yetkisiz üçüncü taraflarca kullanılmasını önlemek için, kullanıcıların bunları dikkatli saklamaları ve gizli tutmaları gereklidir.

4.3 Kullanıcıların belirlenmesi kolay olmayan bir şifre seçmesi ve bu şifrenin, üçüncü tarafların bilebileceği gizli sorular/yanıtlar aracılığıyla sağlanabilir olmadığını doğrulamaları gerekir.

4.4 Güvenlik amacıyla, kullanıcıların şifrelerini periyodik olarak değiştirmeleri önerilir.

4.5 Kullanıcılar, Biesse'nin gerekli görmesi halinde bir şifre değişikliği talep etme hakkını saklı tuttuğunu onaylar.

4.6 Kimlik Bilgilerinin çalınması ya da kaybolması halinde, Kullanıcılar, hesap yönetim sayfasında belirtilen prosedürleri izleyerek şifrelerini kurtarabilir.

4.7 Kullanıcılar, yukarıdaki Kimlik Bilgilerinin yetkili veya yetkisiz üçüncü taraflarca kullanılmasından ve de yukarıdakilere uyulmaması sonucunda Biesse ve/veya üçüncü taraflarca uğranılan tüm zararlardan sorumlu olacaktır ve yukarıda belirtilen kullanım veya kötüye kullanımdan doğrudan ya da dolaylı şekilde ortaya çıkan zararların tazmini dahil olmak üzere tüm hak taleplerine karşı Biesse'yi tazmin etmeyi ve bunlardan masun tutmayı taahhüt eder.

5 Hizmet kullanılabilirliği

5.1 Madde 2.2(ii)(a)'da belirtilen Hizmetlere ilişkin olarak, Kullanıcılar aşağıdakileri onaylar ve kabul eder:

- ziyaret sırasındaki katılım şart ve koşulları daha sonraki bir tarihte bildirilecek ve Biesse tarafından değişiklik yapılmasına tabi olabilecektir, bu durum Biesse aleyhine herhangi bir sorumluluk ya da hak talebine ilişkin dayanak teşkil etmeyecektir;

- Biesse, organizasyonel gereklilikler nedeniyle etkinliğe girişi durdurma hakkını saklı tutar.

5.2 Kullanıcılar şunları onaylar ve kabul eder: Sergi Salonu Ziyaretleri ve Teknoloji Şovlarına katılım sınırlı sayıda katılımcıya yöneliktir ve bu sayıya ulaşıldığında (Ahşap ve Geliştirilmiş Gereçler Sergi Salonu ziyareti için gün başına en fazla 15 şirket/45 Kullanıcı, Cam ve Taş Sergi Salonu ziyareti için gün başına en fazla 5 şirket/15 Kullanıcı; Teknoloji Şovu için 3000 Kullanıcı) daha fazla kayıt mümkün olmaz.

5.3 Ziyaretçiler ve Kullanıcı, Platform kullanımının ve bu nedenle Dijital Hizmetlerden yararlanmanın Biesse'nin kontrolü dışındaki nedenlerle tamamen veya kısmen durdurulabileceğini veya kesintiye uğratılabileceğini onaylar ve kabul eder; bu nedenler örnek olarak aşağıdakileri içerecek ancak bunlarla sınırlı olmayacaktır; - telematik trafiğini yöneten bilgisayarlarda ve/veya telefon hatlarında, internet erişim ağında ve sistemde yavaşlama, tıkanma ve/veya aşırı yüklenme, üçüncü taraflarca Platformun kurcalanması veya Platforma yasadışı müdahalede bulunulması, Ziyaretçiler veya Kullanıcılar tarafından kullanılan bağlantı cihazlarında aksaklık/yapılandırma veya bu tür cihazların Ziyaretçiler veya Kullanıcılar ya da üçüncü taraflarca kurcalanması veya bu cihazlar üzerinde müdahale gerçekleştirilmesi; Platform'un Ziyaretçiler veya Kullanıcılar tarafından hatalı şekilde kullanılması; istisnai olaylar, mücbir sebepler veya öngörülemeyen koşullar - bu durumlar, Biesse üzerinde herhangi bir sorumluluk yaratmaz ya da hiçbir nedenle Ziyaretçilere veya Kullanıcılara borçlu olmasına neden olmaz.

5.4 Ziyaretçiler ve Kullanıcılar, gerektiğinde ön bildirim yapılmaksızın, Dijital Hizmetlerin hem altyapının bir ya da daha fazla öğesindeki arızaları, kusurları ve aksaklıkları gidermeye veya Platform hatalarını (örn. yazılım hatası) düzeltmeye yönelik düzeltici bakım müdahalelerini hem de işletimini ve kullanılabilirliğini geliştirmeye, yeni işlevler ve özellikler eklemeye, bunları düzenleyici değişikliklere ve referans bağlama (güncelleme) adapte etmeye yönelik gelişimsel bakım müdahalelerini garanti etmek amacıyla ve ayrıca acil durum ya da güvenlik tehdidi hallerinde durdurabileceğini onaylar.

5.5 Biesse, her türde uyumsuzluk riskini asgariye indirmek üzere her durumda Platform'un işlevselliğini en kısa sürede yeniden sağlamaya dikkat edecektir; bu durum Biesse üzerinde herhangi bir sorumluluk yaratmaz ya da hiçbir nedenle Ziyaretçilere veya Kullanıcılara borçlu olmasına neden olmaz.

Ziyaretçiler ve Kullanıcılar ayrıca Platform ve Hizmetlerin, kanunun zorunlu tuttukları dışında, Biesse tarafından mevcut halleriyle ("olduğu gibi" ve "kullanıma sunulduğu gibi") sağlandığını ve Ziyaretçiler ile Kullanıcılar tarafından bu şekilde kabul edildiğini ve de bunların kullanımına ilişkin riskin kendilerine ait olduğunu da onaylar. Biesse, Platform ve Hizmetlerin uygun, güvenli veya hatasız olduğuna dair hiçbir garanti vermez; bunların kullanımından beklenen, umut edilen veya elde edilen sonuçlara ilişkin hiçbir garanti de vermez.

6 Ziyaretçi ve Kullanıcı hakları ve yükümlülükleri

6.1 Biesse, içerik yükleme imkanı hariç olmak üzere, Ziyaretçilere Tanıtım Filmlerini izleme imkanı ve Kullanıcılara da Web seminerlerini, Teknoloji Şovlarını izleme ve bunlar aracılığıyla dağıtılan materyallere ulaşma imkanı sağlar.

6.1.1 Ziyaretçiler ve Kullanıcılar, Hizmetleri işbu şart ve koşulların hükümlerine uygun şekilde ve telif hakkı ve genel fikri ve sınai mülkiyet hakları ve ayrıca geçerli tüm kanun ve yönetmelikler dahil olmak üzere tüm haklara tamamen saygı göstererek kullanmayı taahhüt eder.

6.1.2 Ziyaretçiler ve Kullanıcılar aşağıdakilerin özellikle yasak olduğunu onaylar:

 1. i) Biesse tarafından Platform'da (tamamen veya kısmen) kullanıma sunulan içerikleri kaydetme, yeniden kullanma, yayma, değiştirme, dönüştürme, çevirme, kopyalama, çoğaltma, dağıtma veya herhangi bir durumda bunları işbu şart ve koşullarda veya kanunun zorunlu kurallarında izin verilmeyen şekilde kullanma (ücretsiz olarak veya ödeme karşılığında) veya özellikle belirtilmeyen ve mutabık kalınmayan başka bir işlem gerçekleştirme;
 2. ii) kısmen veya tamamen Tanıtım Filmlerine, Web Seminerlerine, Teknoloji Şovlarına veya Platforma dayalı işler oluşturma;

iii) herhangi bir şekilde Platform’un kaynak kodunu tespit etmeye çalışma;

 1. iv) Platform'da mevcut olan ticari markaları, logoları, grafik elemanlarını, görüntüleri veya ilgili sahiplerinin Platformunda belirtilebilen ürün isimleri veya şirket isimlerini tedavüle koyma veya kullanıma sunma, çoğaltma veya kopyalama;
 2. v) Platformun kodunu çözme, Platformu kaynak koduna dönüştürme, tersine çevirme veya buna ters mühendislik uygulanmasıyla iştigal etme;
 3. vi) üçüncü taraf sistemlerinin ve/veya ekipmanlarının güvenliğini tehlikeye düşürebilecek, Platformun işlevselliğine zarar verebilecek, çalışmasını kesintiye uğratabilecek, diğer Kullanıcılar tarafından kullanımını engelleyebilecek veya yetkisiz erişime izin verebilecek işlerle iştigal etme;

vii) Biesse tarafından sağlanan yazılım arayüzü dışındaki bir yöntemi kullanarak hizmete erişim sağlamaya çalışma.

6.1.3 Kullanıcı, Platforma yetkisiz erişim durumundan haberdar olması halinde, Biesse'yi derhal bilgilendirmeyi taahhüt eder.

6.1.4 Madde 2.2(ii)(a)'da belirtilen Hizmetlere ilişkin olarak, Kullanıcılar ziyarete katılım konusunda aşağıdakilerin yasak olduğunu onaylar:

- Biesse'nin izni olmaksızın ziyaretler sırasında video/fotoğraf/ses kayıtları yapma;

- Biesse'nin ve/veya üçüncü tarafların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etme (örnek olarak, ürünleri, hizmetleri, projeleri ve gösterimde olan her şeyi kopyalayarak/çoğaltarak);

- herhangi bir şekilde etkinliğin normal uygulamasında rahatsızlığa neden olma (örneğin, birinin kendi ürünlerinin doğrudan satışını yapma, siyasi propaganda yapma, hayvanları sokma, ahlaksızca davranma, vb.);

- etkinlik kaydını ücretsiz ve/veya ücretli olarak devretme.

7 Ziyaretçi ve Kullanıcı garantileri ve Biesse'nin sorumluluğu ve sorumluluğunun sınırları

7.1 Ziyaretçiler ve Kullanıcılar Platformun, Tanıtım Filmlerinin, Teknoloji Şovlarının ve Web seminerlerinin ve bunlar aracılığıyla ya da ziyaretler sırasında dağıtılan materyallerin Biesse veya ilgili sahiplerinin mülkiyetinde olduğunu, gizli bilgiler içerdiğini ve yürürlükteki kanunlar ile korunduğunu onaylar.

7.2 Yukarıdaki Madde 6.1.1 ve 6.1.2 hükümlerinin ihlali durumunda, yukarıda belirtilen ihlal sonucunda üçüncü taraflarca bulunulan herhangi bir hak talebine ilişkin olarak açık tazminat Biesse'ye veya fikri ve mülkiyet haklarının sahiplerine yönelik olmak üzere, Ziyaretçiler ve Kullanıcılar tek sorumlu olmaya devam edecektir.

Bu durumda, aynı zamanda yukarıdaki madde 3.3'ün ihlali durumunda veya Kullanıcının Biesse'nin bir rakibi olduğuna ya da hesabın yetkisiz üçüncü taraflarca veya söz konusu Kullanıcı tarafından gayri meşru ve/veya yasa dışı şekilde kullanıldığına inanmak için makul sebepler olması halinde, Biesse'nin, İtalyan Medeni Kanunu Madde 1456 uyarınca işbu sözleşmeyi feshetme ve uğranılan hasarların tazminini talep etme hakkı dahil olmak üzere, kanunun öngördüğü yasal çözüm yollarına halel getirmeksizin, Kullanıcının hesabının askıya alınması ve/veya kapatılması dahil çıkarlarını korumak üzere gerekli veya hatta yalnızca uygun gördüğü herhangi bir işlemi kendi takdirine bağlı olarak ve ön bildirimde bulunmaksızın gerçekleştirebileceği anlaşılmaktadır.

7.3 Kullanıcılar, yukarıdaki Madde 6.1.4 hükümlerinin ve de geçerli tüm düzenleyici hükümlerin ihlali durumunda, Biesse'nin de etkinliğin gerçekleştirildiği yerden bunu kaldırma yetkisine sahip olacağını onaylar.

7.4 Biesse, kanunun izin verdiği tam ölçüde ve sadece kendi kasti niyetine veya ağır ihmaline atfedilebilir olan durumlar hariç olmak üzere, Madde 2.2(ii)(a) uyarınca etkinliklere katılırken Kullanıcıların maruz kalabileceği fiziksel zarar ve/veya mal zararı dahil olmak üzere, Platforma erişim veya Platformun kullanılması ya da Hizmetlerin kullanılması sonucunda veya bununla bağlantılı olarak Kullanıcıların ve Ziyaretçilerin maruz kaldığı hiçbir doğrudan ya da dolaylı zarara ilişkin sorumluluk kabul etmez. Biesse'nin ihtiyatlı olma yükümlülüğü ve/veya gözetme sorumluluğu altında olmadığı ve aynı nedenle ortaya çıkan fiziksel zarar ve/veya mal zararı için Kullanıcıların her durumda tamamen sorumlu olduğu anlaşılmaktadır.

8 İletişim

8.1 Ziyaretçiler veya Kullanıcılar tarafından iletilecek herhangi bir bildirim, rapor veya şikayet, ayrıntılar açıkça belirtilecek ve gerekli durumlarda, karşılaşılan sorunun ayrıntılı bir açıklaması da sağlanacak şekilde (ve mümkünse, çözümü için uygun görülen tüm dokümanları göndererek) yazılı olarak webinar@biesse.com e-posta adresi üzerinden Biesse'ye gönderilmelidir. Biesse, soruna ilişkin yazıyı aldığı tarihten itibaren 20 (yirmi) iş günü içerisinde soruna yanıt vermeyi taahhüt eder.

8.2 Biesse tarafından Kullanıcıya gönderilecek tüm bildirimler e-posta ile, kayıt sırasında Kullanıcı tarafından sağlanan adrese veya Platformun web sitesindeki çevrimiçi iletişim sayfası üzerinden gönderilebilir.

Süre ve çekilme

9.1 Bu şart ve koşulların süresi belirsizdir, buradan Kullanıcıların hesaplarını istedikleri zaman kapatabilecekleri anlaşılır.

9.2 Ziyaretçiler ve Kullanıcılar, Biesse'nin web sitesinde 60 (altmış) günlük bildirimde bulunarak, hiçbir masraf veya ücrete tabi olmaksızın, Platformu piyasadan çekmek dahil olmak üzere işbu sözleşmeden istediği zaman çekilebileceğini onaylar.

10 Sarih fesih maddesi

10.1 Biesse, Kullanıcının Madde 6'da öngörülen yükümlülüklerden birine ya da daha fazlasına uymaması halinde Kullanıcıya yalnızca yazılı bildirimde bulunarak işbu şart ve koşulları feshetme hakkını saklı tutar.

11 Geçerli kanun ve yargılama yeri

11.1 Şart ve koşullar için geçerli olan kanun İtalyan kanunudur.

11.2 İşbu şart ve koşulların yorumlanmasına, uygulanmasına ve/veya geçerliliğine ilişkin tüm anlaşmazlıklar konusunda, Pesaro Mahkemesi (İtalya) bölgesel yargı yetkisine ilişkin kurallardaki değişiklik dahil olmak üzere münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır. Ancak bu “tüketici” vasfındaki Ziyaretçileri veya Kullanıcıları korumaya yönelik zorunlu kanun hükümlerine halel getirmeyecektir.

Hesap Doğrulandı

E-posta adresinizi kontrol ettiğiniz için teşekkürler
zaten giriş yaptınız

Şifre kurtarma

Bu kimlik bilgileri kayıtlı olanlarla eşleşmiyorHesabınız henüz aktifleştirilmediKaydolurken sorunlar oluştu
HESAP ENGELLENDİ

Hesabınız uygun bulunmadığı için engellenmiştir.

Lütfen e-posta adresinizi kontrol edip, şifre resetleme linkine tıklayınız. İstenmeyen posta kutusunu da kontrol ediniz.

Oturum açma sayfasına dön
Henüz hesabım yok?
Kaydol
Bu e-posta adresi ile bir hesap zaten mevcutYeni şifre ile onaylanan şifre birbirinden farklıÇok sayıda deneme yaptınız: bu e-posta adresi kara listeye alındı
İletişim Bilgileri
Firma Bilgileri
Sektör
Biesse'nin Hizmeti kesintiye uğratma hakkıyla ilgili 5.1 ve 5.2 Maddelerinin; Biesse'nin sorumluluğunun sınırlandırılması ile ilgili 7.2 ve 7.4 Maddelerinin; Biesse'nin çekilme hakkı ile ilgili 9.2 Maddesinin ve yargı yetkisine sahip mahkeme ile ilgili 11.2 Maddesinin hükümleri
Biesse S.p.A ve ilgili bölge için yetkili olan Grup şirketi tarafından pazar araştırması yapılması ve otomatik yöntemler veya telefonla iletişim yöntemleri kullanılarak, Grup tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin genel e-posta iletişimi, bilgi ve reklam materyali gönderilmesi
Biesse S.p.A ve ilgili bölge için yetkili olan Grup şirketi tarafından, doğrudan tarafımca sağlanan verilerin ve Digital Arena web sitesindeki gezintime ilişkin, profil oluşturma çerezleri aracılığıyla toplanan verilerin birleştirilmesiyle elde edilen ilgi alanlarım temelinde, otomatik yöntemler veya telefonla iletişim yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen kişiselleştirilmiş ticari iletişimler
Bunların, AB dışında dahi olsalar ilgili bölge için yetkili olan Biesse distribütörlerine,kendi profil oluşturmaya yönelik pazarlama amaçları için işlenmek ve gerekirse Avrupa Birliği dışına aktarılmak üzere ifşa edilmesini kabul ediyorum

Kaydol

Bu e-posta adresi ile bir hesap zaten mevcutYeni şifre ile onaylanan şifre birbirinden farklıÇok sayıda deneme yaptınız: bu e-posta adresi kara listeye alındı
Biesse'nin Hizmeti kesintiye uğratma hakkıyla ilgili 5.1 ve 5.2 Maddelerinin; Biesse'nin sorumluluğunun sınırlandırılması ile ilgili 7.2 ve 7.4 Maddelerinin; Biesse'nin çekilme hakkı ile ilgili 9.2 Maddesinin ve yargı yetkisine sahip mahkeme ile ilgili 11.2 Maddesinin hükümleri
Biesse S.p.A ve ilgili bölge için yetkili olan Grup şirketi tarafından pazar araştırması yapılması ve otomatik yöntemler veya telefonla iletişim yöntemleri kullanılarak, Grup tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin genel e-posta iletişimi, bilgi ve reklam materyali gönderilmesi
Biesse S.p.A ve ilgili bölge için yetkili olan Grup şirketi tarafından, doğrudan tarafımca sağlanan verilerin ve Digital Arena web sitesindeki gezintime ilişkin, profil oluşturma çerezleri aracılığıyla toplanan verilerin birleştirilmesiyle elde edilen ilgi alanlarım temelinde, otomatik yöntemler veya telefonla iletişim yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen kişiselleştirilmiş ticari iletişimler
Bunların, AB dışında dahi olsalar ilgili bölge için yetkili olan Biesse distribütörlerine,kendi profil oluşturmaya yönelik pazarlama amaçları için işlenmek ve gerekirse Avrupa Birliği dışına aktarılmak üzere ifşa edilmesini kabul ediyorum

Devam etmek için lütfen yeni bir şifre seçin.

Posta adresiniz veri tabanımızda mevcuttur. Sitede gezintiye devam edebilmek ve etkinliğe kayıt olabilmek için, yeni bir şifre oluşturmanız gerekmektedir. E-posta adresinizi girip onayladıktan sonra e-postanızı ve istenmeyen posta kutusunu kontrol ediniz.

Lütfen e-posta adresinizi kontrol edip, şifre resetleme linkine tıklayınız. İstenmeyen posta kutusunu da kontrol ediniz.
Biesse'nin Hizmeti kesintiye uğratma hakkıyla ilgili 5.1 ve 5.2 Maddelerinin; Biesse'nin sorumluluğunun sınırlandırılması ile ilgili 7.2 ve 7.4 Maddelerinin; Biesse'nin çekilme hakkı ile ilgili 9.2 Maddesinin ve yargı yetkisine sahip mahkeme ile ilgili 11.2 Maddesinin hükümleri
Biesse S.p.A ve ilgili bölge için yetkili olan Grup şirketi tarafından pazar araştırması yapılması ve otomatik yöntemler veya telefonla iletişim yöntemleri kullanılarak, Grup tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin genel e-posta iletişimi, bilgi ve reklam materyali gönderilmesi
Biesse S.p.A ve ilgili bölge için yetkili olan Grup şirketi tarafından, doğrudan tarafımca sağlanan verilerin ve Digital Arena web sitesindeki gezintime ilişkin, profil oluşturma çerezleri aracılığıyla toplanan verilerin birleştirilmesiyle elde edilen ilgi alanlarım temelinde, otomatik yöntemler veya telefonla iletişim yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen kişiselleştirilmiş ticari iletişimler
Bunların, AB dışında dahi olsalar ilgili bölge için yetkili olan Biesse distribütörlerine,kendi profil oluşturmaya yönelik pazarlama amaçları için işlenmek ve gerekirse Avrupa Birliği dışına aktarılmak üzere ifşa edilmesini kabul ediyorum
Oturum açma sayfasına dön

Hesap oluşturuldu.

Kayıt olduğunuz için teşekkür ederiz. E-posta kutunuzu kontrol ederek hesabınızı 48 saat içinde aktif hale getiriniz. İstenmeyen posta kutusunu da kontrol ediniz.

Hesap oluşturuldu

Kayıt işlemi başarı ile tamamlandı. Hesabınızı aktif hale getirmek için e-posta adresinizi kontrol ediniz. İstenmeyen posta kutusunu da kontrol ediniz.

Şifre kurtarma

Şifre kurtarma işlemi sırasında bir sorun meydana geldiŞifre kurtarma işlemi sırasında bir sorun meydana geldi

Hesap aktif değil.

Hesap aktif değil. Hesap aktifleştirme mailini tekrar göndermek için düğmeye tıklayınız.

Hesap aktifleştirme maili adresinize gönderilmiştir. E-posta adresinizi kontrol ediniz. İstenmeyen posta kutusunu da kontrol ediniz.
Hesap bulunamadı.
Buraya tıklayınız
Browser too old
In order to ensure you an optimal browsing experience on this website, we recommend to visit it with a more modern browser. Click on the links below to download the one you prefer, then come visit us again, thanks!